31. august 2017 23:10

Ordføreren vil ha trafikktall for miljøgaten hver 14. dag

Ordfører Rita Ottervik lar miljøgaten med sykkelfelt i Innherredsveien bestå – fordi de foreløpige tallene ikke viser trafikkøkning sammenlignet med tidligere år, melder Adresseavisen.

Frps Elin Marie Andreassen fremmet torsdag forslag om å avslutte prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien i Trondheim umiddelbart.

– Dersom det viser seg at trafikkbelastningen i området øker betydelig, må det vurderes strakstiltak, sa Ottervik under torsdagens møte i bystyret og understreket at det må vurderes hvordan trafikken går i sidegatene på Møllenberg.

Ordføreren sa at hun var bekymret.

– Det er etter ordførerens oppfatning viktig at vi tar på alvor de bekymringer og belastninger dette oppleves som. Derfor må kommunen og Statens vegvesen som prosjektleder være lydhøre og imøtekommende ovenfor argumenter og forslag til tiltak fra nærmiljøet, sa hun ifølge avisen

Hvis utviklingen går feil vei er Ottervik innstilt på at prosjektet på kort varsel avsluttes.

Lagre

Lagre