27. februar 2018 11:15

Oljefondet fikk en avkastning på 1000 milliarder i 2017

 Statens pensjonsfond utland – eller oljefondet – fikk en avkastning på drøyt 1.000 milliarder kroner i fjor. Det er mer enn dobbelt så mye som året før.

Årsrapporten for oljefondet ble lagt fram i Norges Bank tirsdag.

– Hovedstyret er tilfreds med at avkastningen både i 2017 og over tid har vært god og høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks, sier lederen for hovedstyret i Norges Bank, Øystein Olsen.

Aksjeinvesteringene ga mest avkastning, 19,4 prosent. Unoterte eiendomsinvesteringer fikk en avkastning på 7,5 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 3,3 prosent.

Samlet ligger avkastningen 0,7 prosentpoeng høyere enn på referanseindeksen.

19. september i fjor passerte fondet den historiske milepælen 1.000 milliarder dollar. 31. desember i fjor utgjorde den totale beholdningen 8.488 milliarder kroner.

Samlet utgjør avkastningen etter at fondet ble startet opp i 1996, 4.000 milliarder dollar.

– En firedel av dette ble opptjent i 2017, etter et meget godt år for fondet, sier oljefondets leder Yngve Slyngstad.

I fjor var det et netto uttak fra fondet på 61 milliarder kroner.

(©NTB)