31. mars 2017 09:53

Økokrim starter etterforskning av Rune Olsø

Økokrim har på bakgrunn av de opplysninger som er kommet frem i pressen, og etter anmodning fra statsadvokaten i Trøndelag, besluttet etterforsking i den såkalte Kystad-saken.

Det skriver Økokrim på sine nettsider.

Et enstemmig formannskap i Trondheim vedtok også i dag å levere politianmeldelse i Kystad-saken.

Bakgrunnen for saken er en rekke artikler publisert av Adresseavisen om den såkalte «Kystad-avtalen», en avtale til seks millioner kroner.

Avtalen ble inngått våren 2015 av Staur Eiendom og Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS (heretter Kystad). Ifølge avtalen skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad i Trondheim. Områdene var foreslått lagt bak grønn strek av rådmannen, altså at de skulle få varig vern. Kystad ønsket å bygge boliger der, og et vern av området ville hindret boligbygginga, skriver NRK Trøndelag.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og tidligere fylkesleder i Sør-Trøndelag Ap, Rune Olsø, er ansatt i Staur og i avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.

Ifølge avtalen skulle det utbetaltes én million kroner til Staur når Kystad ble tatt ut av den grønne streken.

I april 2015 foreslo Arbeiderpartiet å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de fikk flertall for dette. Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Olsø sier at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.