25. november 2019 17:07

Nytt apparat skal avsløre førere i narkotikarus

Politiet tar i bruk et nytt apparat som kan avdekke om førere i trafikken er påvirket av andre rusmidler enn alkohol.

Utstyret avdekker indikasjon på annen ruspåvirkning enn alkohol gjennom spyttprøver. Det kan brukes til å avklare behovet for blodprøve og nærmere analyse av ruspåvirkning, skriver Politiforum.

– Det er helt åpenbart at dette vil bidra til å redde liv i trafikken. Jo flere rusede førere politiet kan avdekke, jo flere liv kan vi redde på veiene, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

Apparatet har høy følsomhet for de mest brukte legemidlene og narkotiske stoffene, som cannabis og kokain.

– De forskjellige stoffene har forskjellig farepotensial, og det er det også tatt hensyn til når det gjelder de forskjellige straffeutmålingsgrensene, sier Skjelbred Larsen.

Utrykningspolitiet (UP) har testet apparatet i fire år. Innen utgangen av året blir apparatet tilgjengelig for samtlige enheter i alle politidistriktene i Norge.

(©NTB)