8. september 2017 07:52

Nye tiltaksplasser skal få uføre ut i jobb

 Regjeringen setter av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede. Men FFO skulle gjerne hatt mer.

– Alle tiltak som kan øke antallet arbeidsplasser for funksjonshemmede, er bra. Men om dette er tilstrekkelig, er vi mer i tvil om, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til NTB.

– Man er uansett ikke i mål med denne bevilgningen, sier hun.

Nye penger

Etter det NTB kjenner til, gikk regjeringen under budsjettkonferansen i august inn for å øke overføringene til varig tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede, forkortet VTA. Ordningen skal gi et tilbud til uføre som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.

I tillegg til 15 ekstra millioner går regjeringen inn for å omdisponere 11 millioner kroner til et treårig forsøk med VTA i kommunal regi, tilsvarende om lag 75 plasser. Heller ikke dette grepet får FFO til å juble uten forbehold.

– Vi er kritisk til en kommunal forsøksordning. Sentralt er det allerede på plass et godt samarbeid mellom Nav og tiltaksbedriftene. Vi er usikre på kvaliteten og innholdet i et kommunalt tilbud, sier Elvestad.

Flere plasser

Siden regjeringsskiftet har det vært en økning på 500 plasser i VTA-ordningen. I 2017 er det 9.700 slike plasser, som altså skal opp til 9.825 neste år.

– For å møte framtidens behov for velferd og tjenester, trenger vi flest mulig i arbeid. Utviklingshemmede og andre personer som trenger varig tilrettelagt arbeid har mye å bidra med, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H), som tidligere i uka var i Moss og besøkte en VTA-bedrift.

– Ei 22 år gammel jente, som hadde fått en tøff start på livet, fortalte om hvordan hun blomstret når hun fikk være på en trygg arbeidsplass med tett oppfølging. Nå er hun på vei ut i ordinært arbeid. Det forteller meg at det bor uendelig mye i hver og en, bare vi tilrettelegger for dem som har behov for det sier statsråden.

(©NTB)