6. november 2017 11:17

NTNU får millioner til digital lærerutdanning

Til sammen 89,6 millioner kroner vil bli delt ut til prosjekter ved høgskolene i Sørøst-Norge, Volda og Østfold, sammen med NTNU og Universitetet i Agder.

Hver utdanningsinstitusjon har fått støtte til ett prosjekt hver. Målet er at studentene skal få profesjonsfaglig digital kompetanse.

– Det er viktig at lærerne som utdanner neste generasjon, får enda bedre digital kompetanse, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

De fem valgte prosjektene til sammen vil motta 29,9 millioner kroner hvert år i tre år. Det er Norgesuniversitetet som har tatt imot og behandlet søknadene i samarbeid med Senter for IKT i utdanning og utdanningsdirektoratet.

(©NTB)