16. november 2017 07:45

Norskfødte betaler nesten dobbelt så mye i skatt som innvandrere

Sp-politiker Ilsøy sier hun ikke hadde noen spesiell agenda ved å spørre finansminister Siv Jensen om tallene – Det er viktig å få fram fakta i en debatt som preges av mye følelser og antakelser. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Tall fra SSB viser at Ola Nordmann i 2015 betalte 112.800 kroner i skatt. Personer som ikke er født i Norge, betalte bare halvparten, 65.200 kroner.

Det er også store forskjeller mellom innvandrergruppene i hvor mye de bidrar med av skatteinntekter. I median betalte personer født i Iran 62.800 kroner i skatt. Tilsvarende for somaliere er 19.900 kroner. Polakker står for 70.800 skattekroner per hode, skriver Klassekampen.

Forskjellene har økt siden 2000. Mens innbetalt skatt for nordmenn har økt med 95 prosent i gjennomsnitt i 15-årsperioden, har utlignet skatt for innvandrerbefolkningen økt med 60 prosent.

Dette viser tall Finansdepartementet har innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) etter at Senterpartiets Sigrid Simensen Ilsøy spurte finansminister Siv Jensen (Frp) i Stortinget hvor mye innvandrerne betaler i skatt.

Rådgiver i SSB, Frøydis Strøm, sier skillet mellom å ha fulltidsarbeid og ikke, er det viktigste for å forklare forskjellene i innbetalt skatt. Flere innvandrergrupper er også overrepresentert i lavlønnsyrker.

Innvandrergruppene med mest innbetalt skatt, kommer fra landene i Nord-Europa. Personer fra Sverige betalte i median 111.000 kroner i skatt, og personer fra Tyskland 104.500 kroner.

(©NTB)