19. desember 2017 09:26

Norske Skog slår seg konkurs

 Norske Skog har bestemt seg for å begjære konkursbehandling i Oslo skifterett. Dermed gir styret opp sin redningsplan for det gjeldstyngede selskapet. 

I en børsmelding opplyser selskapet at driften av papirfabrikkene fortsetter som normalt.

– Konsernets operative virksomhet vil bli videreført i Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikke børsnoterte Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog-konsernet og vil fortsette hovedkontorvirksomheten som har vært drevet i Norske Skogindustrier ASA, heter det i børsmeldingen.

Ifølge styret har konsernets største sikrede kreditor, Oceanwood Capital Management, informert styret om at de ikke er villig til å støtte deres løsning.

– Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog konsernet og derved unngå en konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske Skogindustrier ASA.