2. november 2017 14:56

Norske frosker og salamandere trues av dødelig sopp

Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

En sopp som har bidratt til å utrydde flere amfibiearter er for første gang blitt påvist i Norge.

Ifølge Miljødirektoratet har soppen Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) bidratt til dramatisk nedgang av frosk og andre amfibier i store deler av verden. Den er nå blitt identifisert i fem dammer i Akershus.

– Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser soppen kan ha for storsalamander og andre norske amfibiearter, men funnet er svært bekymringsfullt. Storsalamanderen og flere andre arter er allerede truet, og Bd kan gjøre amfibiene våre mer sårbare for andre påvirkninger, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Soppen forårsaker sykdommen chytridiomykose, som allerede har utryddet flere amfibiearter, ifølge direktoratet. Sykdommen angriper huden på amfibiene slik at de får problemer med å regulere konsentrasjonen av vann og salt i kroppen.

Storsalamanderen er i Norge kategorisert som «nær truet» og har en egen statlig handlingsplan.

(©NTB)