26. februar 2020 14:15

Norske bedrifter rammes av det nye koronaviruset

NTB-Markus Weisser

Norske bedrifter påvirkes allerede negativt av covid-19-viruset, opplyser NHO. Organisasjonen mener det er et spørsmål om tid før smitten rammer også i Norge.

– Det er ikke sykdommen i seg selv som rammer økonomisk. Det er tiltakene som rammer, eksempelvis Kinas stengte fabrikker, reiserestriksjoner og krav om å isolere folk, sier sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til NTB.

Norske bedrifter i Kina er blant dem som rammes, ifølge Dørum.

– Det man kan si med ganske stor sikkerhet, er at det ikke er noen norske bedrifter i Kina som ikke er påvirket direkte eller indirekte av viruset. Hvis man ser på den økonomiske aktiviteten i Kina, er det indikasjoner på en kraftig oppbremsing. Det har gått i stå flere steder, sier Dørum, som i NHO har ansvar for samfunnsøkonomisk analyse.

Usikkerhet påvirker

Viruset rammer også norske bedrifter med verdikjeder der Kina spiller en rolle.

– Kina er svært viktig i en rekke globale verdikjeder som Norge er en del av. Ferdigvarer består av vareinnsats fra en rekke land, og når det stopper opp ett sted i kjeden, blir det også stans andre steder, sier Dørum.

Han trekker også fram at usikkerhet om hvordan utbruddet vil utvikle seg, har en negativ effekt.

– Vi vet ikke hva som vil skje framover, men usikkerhet har en åpenbar effekt – det gjør at folk utsetter forbruk og at bedrifter utsetter investeringer. I tillegg påvirker usikkerhet finansmarkedene, sier han.

– Vil ramme i Norge

Sjeføkonomen mener det bare er et spørsmål om tid før viruset rammer også i Norge.

– Hvordan smitte i Norge vil påvirke norsk økonomi, kommer an på de nasjonale tiltakene, om bedrifter sender folk hjem, og om vi holder hodet kaldt. Det er som sagt ikke sykdommen som rammer økonomien, det er tiltakene, understreker Dørum.

Han peker også på at Kina er verdens nest største økonomi. Når det går dårligere i Kina, drar det derfor aktiviteten ned i resten av verden, noe som også rammer Norge.

– Det treffer ikke Norge direkte, men indirekte gjennom lavere aktivitet globalt, sier Dørum.

Norge importerer i tillegg store mengder varer fra Kina, blant annet sko, klær og elektronikk.

– På sikt kan virusutbruddet derfor påvirke butikkomsetningen og prisen på varer i Norge, men vi ser ikke tegn til det ennå, sier sjeføkonomen.

(©NTB)