12. september 2019 08:58

Norsk osteeksport går 250 millioner kroner i minus årlig

Eksporten av Jarlsberg-ost har gått med et underskudd på 250 millioner kroner årlig, ifølge Tine. Den skal avsluttes når statens eksportstøtte forsvinner.

Tine opplyser til Nationen at osteeksporten gikk med 200 millioner kroner i tap i 2018. I tillegg fikk selskapet rundt 50 millioner kroner i eksportstøtte.

I årene før dette var Tines eget tap lavere, mens eksportstøtten var høyere.

– Vi har aldri lagt skjul på at Jarlsberg-eksport uten eksportstøtte er ulønnsomt. Der debatten står nå ønsker vi at eierne skal ha et godt utgangspunkt for å forstå vurderingene rundt å avslutte eksporten fra Norge, sier styreleder Marit Haugen i Tine.

Eksportstøtten har bidratt til å holde norsk melkeproduksjon oppe. Regjeringen har vedtatt å kutte den fra 1. juli 2020 etter at Verdens handelsorganisasjon (WTO) gikk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte av landbruksvarer.

På bakgrunn av dette har Tine bestemt at osteeksporten skal avsluttes på samme tidspunkt. I stedet skal Jarlsbergost beregnet for det utenlandske markedet produseres i utlandet.

Eksporten har vært på nær 12.000 tonn ost i året, og stått for opp mot 8 prosent av den totale norske melkeproduksjonen.

Partiet Venstre tok nylig til orde for at staten og Tine må møtes med tanke på å videreføre osteeksporten.

Nylig ble det kjent at Tine kutter 400 årsverk blant annet for å forberede seg på en nedgang i behovet for melk på nærmere 10 prosent. Den viktigste årsaken er at det blir slutt på eksport av Jarlsbergost.