1. september 2017 18:32

Norsk-ledet forskerteam har avslørt falske Dødehavsruller

Det finnes tilgjengelige AP-bilder av Dødehavsrullene i basen. Sammenholdes med fakta

Et norskledet team har avslørt at falske Dødehavsruller er omsatt for enorme summer. Dødehavsrullene er det viktigste arkeologiske tekstfunn i det 20. århundre.

Dødehavsrullene ble funnet i huler ved Dødehavet mellom 1946 og 1956. Det sensasjonelle funnet utgjør rester av rundt 1.000 bokruller i skinn og papyrus og representerer rundt 400 ulike litterære verk.

Men siden 2002 har det dukket opp over 70 nye fragmenter av rullene på antikvitetsmarkedet. Over 90 prosent er trolig forfalskninger, mener forskerne. Mange er omsatt for svimlende beløp.

Schøyen-samlingen

Torleif Elgvin, professor i bibelfag og jødiske studer ved NLA-høgskolen i Oslo og professor Årstein Justnes ved Universitetet i Agder startet i 2012 et forskningsprosjekt på nyere fragmenter av dødehavsruller i Schøyen-samlingen – den største private manuskriptsamling i verden.

Blant høydepunktene i den unike samlingen til nordmannen Martin Schøyen er nettopp fragmenter av Dødehavsrullene.

I samarbeid med fire utenlandske eksperter er Elgvin og Justnes blitt stadig sikrere på at en høy andel av fragmenter solgt etter 2002, er falske.

– Martin Schøyen åpnet for nye fysiske tester av suspekte fragmenter, og nå har vi demonstrert at ni Schøyen-fragmenter, fra en samling på rundt 35 dødehavstekster, er moderne forfalskninger av antikke tekster. Vi tror også at de fleste av de 30 fragmentene i amerikanske samlinger, kjøpt etter 2009, er falske, sier Elgvin.

– Det har vært den rene syndfloden av påståtte nye dødehavsfragmenter etter 2009, legger han til.

Over 90 prosent?

Justnes tror at over 90 prosent av de nye Dødehavsrull-fragmentene som har dukket opp, er forfalskninger.

– De nye tekstene formidler sjelden noe nytt, de fleste gjengir gammelt, kjent innhold fra Det gamle testamente. Det er jo ikke lett å forfatte nye tekster på gammelhebraisk. Det er utfordrende nok å forfalske selve dokumentene, sier Justnes.

– For meg er det verste at mange blir lurt, og at de har tapt store summer. I 2009 kjøpte et amerikansk universitet fem fragmenter som til sammen ble solgt for 1,3 millioner dollar. Ett enkelt fragment kan lett gå for flere hundre tusen dollar, understreker Justnes.

Det er store penger å tjene på å jukse med disse tekstene fordi de er svært viktige for mange, sier forskerne.

Radikalt nytt lys

– Dødehavsrullene har kastet radikalt nytt lys over gammeltestamentlige skrifter, jødisk historie og den jødiske bakgrunnen for Det nye testamentet. For samlere med en jødisk eller kristen agenda er de derfor svært interessante, sier Elgvin, som også understreker betydningen for bibelforskningen.

– De har vist at gammeltestamentlige bøker har vært under utvikling, teksten kunne være mer eller mindre flytende helt fram til Jesu tid.Vi har fått et sideblikk fra samtiden om hvordan tekstene så ut og hvordan de ble tolket i de siste tre hundre årene før det jødiske templet ble lagt i grus av romerne i år 70. Som forsker kan man ikke jobbe med Det gamle testamente uten å forholde seg til disse bokrullene, understreker han.

– Jeg er blant forskerne som har gått i baret ved å publisere et av de falske fragmentene i den tro at det var ekte, sier han.

Endrer ikke historien

Men forfalskningene endrer ikke bibelhistorien.

– Innholdsmessig er ikke forfalskningene viktige for forskningen. Ihuga kristne som vil bevise sannheten i Bibelen, vil være skuffet over at de nye fragmentene ikke er ekte, sier Elgvin.

Men også faglig er det selvsagt uheldig med forfalskninger.

– Forfalskninger representerer en forurensning av datamaterialet. De forskyver deler av historien om Dødehavsrullene. Men for meg er det verste at så mange er blitt lurt. Vi snakker om beløp som nærmer seg hardbarket narkotikahandel, avslutter Justnes.

(NTB)