20. oktober 2017 17:51

Norges beste musikklærer bor i Trondheim!

Musikklærer gjennom 40 år ved Blussuvoll Ungdomsskole, Fridtjof Hjertaas, ble i dag tildelt den nasjonale prisen «Årets musikklærer» som deles ut av organisasjonen Musikk i Skolen.

Prisen deles ut for aller første gang i anledning organisasjonens 40-års jubileum.

– At Fridtjof også feirer 40 år som musikklærer nettopp i år er et artig sammentref, forteller Torstein Siegel, leder av Ungdommens Kulturmønstring i Trondheim.

Han kjenner Hjertaas godt fra musikkmiljøet i byen og var til stede da han ble overrakt prisen.

– Hans engasjement for ungdom og musikk har også ført til at vi i mange år har benyttet hans kompetanse som produsent under Landsmønstringen i UKM, og som komponist og arrangør for oppsetninger utenfor skolen, forteller Siegel.

Over 50 dyktige lærere var nominert, og juryen hadde en vanskelig jobb.

Blussuvoll Ungdomsskole i 40 år

Hjertaas ble ansatt som musikklærer ved Blussuvoll ungdomsskole i 1977, og har jobbet på denne skolen i hele perioden.

Som musikklærer har han hatt enorm betydning for flere generasjoner med elever gjennom sin inkluderende væremåte og tilpassede undervisningsmetodikk.

– Det er en rekke musikere som takker Fridtjof for å ha sparket i gang deres interesse for musikk, og dermed deres karriere. Andre elever har valgt et yrke i kulturlivet som produsenter og administratorer mye av samme grunn, forteller Siegel.

Fridtjof har i store deler av karrieren vært sosiallærer i kombinasjon med musikklærer og brukt musikkfaget aktivt for å fange interessen hos elever som ellers har hatt vansker med å motivere seg for skolegang.

Han har vært primus motor og musikalsk leder for over 30 musikaloppsetninger på Strinda videregående skole.

Fridtjof var skolekorpsdirigent på 80- og 90-tallet i den skolekretsen Blussuvoll sokner til, og brukte dette aktivt til å styrke musikkmiljøet både på skolen og i nærmiljøet.

Han har vært primus motor og musikalsk leder for over 30 musikaloppsetninger på Strinda videregående skole, og et enda større antall revyer og sangspill på egen skole.

Fridtjofs musikkarrangementer til mange av disse musikalene har i ettertid blitt benyttet av andre skoler.

Hjertaas har brukt musikkfaget aktivt for å fange interessen hos elever som ellers har hatt vansker med å motivere seg for skolegang.

Fridtjof har en sterk interesse for foto, lyd og video, og har helt siden starten dokumentert svært mange av skolenes oppsetninger og konserter.

– Blussuvoll sitter derfor på en kulturskatt. Mye av dette er i ettertid blitt delt digitalt med tidligere elever og kolleger, sier Siegel.

Også som lærebokforfatter har Fridtjof Hjertaas hatt stor betydning for skoleelever i ungdomsskolen. Sammen med Kai Lennert Johansen har han gitt ut det omfattende læreverket «Tempo!» som brukes i faget i musikk og dans for 8.-10.trinn.

Serien består av elevbøker, lærerveiledninger, CDer og DVDer.