24. oktober 2019 11:39

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

NTB-Birgitte Iversen

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en uttalelse.

Han peker på at hovedstyrets vurdering da renten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent i september, var at utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.

Tror rentetoppen er nådd

Avgjørelsen var i tråd med forventningene etter at Norges Bank tidligere i år har hevet renten totalt fire ganger.

Økonomer både i Handelsbanken, DNB, Eika Gruppen og SEB uttaler til E24 at de tror rentetoppen er nådd for en stund.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier til nettstedet at han tror renten blir liggende på dagens nivå de neste to årene. Han tror veksten i økonomien har passert toppen og viser blant annet til den siste industrimålingen fra SSB som peker mot lavere vekst.

– Hovedstyrets vurdering er at ny informasjon tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret (…). Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i september. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover, heter det i en utdypende uttalelse fra Norges Bank.

Hopp i boligutgiftene

I løpet av 2019 har Norges Bank hevet styringsrenten i alt fire ganger fra rekordlave 0,5 prosent til dagens 1,5 prosent under forrige rentemøte i september.

De fremste argumentene for de mange økningene har vært at det går godt i norsk økonomi, med solid vekst, lav arbeidsledighet og god kapasitetsutnyttelse. Også en svak krone gir rom for renteøkning.

På den andre siden har internasjonal uro, med handelskrig og brexit, svekket vekst hos Norges handelspartnere og fallende renter internasjonalt talt for at renten ikke bør økes ytterligere.

De fire rentehoppene vil i sum gi et betydelig hopp i norske boliglånskunders utgifter.

De fire renteøkningene samlet vil gjøre et boliglån på 2 millioner kroner rundt 15.600 kroner dyrere, ifølge beregninger fra Huseierne.

DNB, Nordea og Danske Bank er blant bankene som har varslet renteøkning etter rentemøtet i september.