7. februar 2017 13:47

NHO: – Bjarne Brøndbo bommer med kritikken av attføring

Bjarne Brøndbo skrev i en kronikk i VG, som deretter ble publisert i Adresseavisen at det er noe riv ruskende galt i det norske velferdssamfunnet. Han mener NAV-systemet er så godt at det for mange er fristende å la være å jobbe. I tillegg kritiserer han attføringsbedriftene og skriver: «Noe er feil når det har vokst frem en egen industri som kalles «Attføringsbedrifter». Brøndbo skriver videre at disse bedriftene selger tjenester til NAV for «å hjelpe folk tilbake i arbeid».

– Brøndbo bommer med kritikken av attføringsbedriftene. Attføringsbedriftene har en definert oppgave. Det er å hjelpe folk med store hull i CV-en ut i jobb. Dette er folk som er usikre på om de har noen plass i arbeidslivet og som trenger kvalifisering og veiledning før de kan søke seg til ordinære jobber, sier kommunikasjonssjef Per Christian Langset for arbeid og inkludering i NHO Service, til Adresseavisen.