5. september 2018 18:11

Nesten 2.000 skog- og gressbranner i sommer

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Landbruksdirektoratet omtaler årets skogbrannsesong som «den mest krevende noensinne». Ved slutten av august hadde det vært 1.906 skog- og gressbranner.

Til tross for den ekstreme situasjonen, melder direktoratet om at god innsats har ført til mindre skadeomfang enn fryktet for skognæringen.

– Det har vært høy beredskap og overvåking gjennom hele sommeren, og rask utrykning med tilstrekkelige ressurser der det har oppstått branner, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Det har vært flest skogbranner i fylkene Telemark, Hedmark, Buskerud og Aust-Agder. Inne på nettsidene til direktoratet kan man få fylkesvis oversikt over brannene.

På det meste herjet over 100 skogbranner samtidig, og brannmannskapene jobbet for fullt i flere fylker. I løpet av sommeren økte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) antallet skogbrannhelikoptre fra 16 til 22 for å håndtere den vanskelige situasjonen. Kombinasjonen mellom svært tørt landskap og lynnedslag bidro til flere av brannene.

(©NTB)