4. desember 2017 09:47

Nesten 1,3 millioner har innvandret til Norge siden 1990

 Siden 1990 har 1.275.000 personer innvandret til Norge. Ved årsskiftet bodde 73 prosent av innvandrerne fortsatt her i landet.

Vel seks av ti i denne gruppen, eller 789.000 personer, kommer fra land utenfor Norden. Av disse var 36 prosent familieinnvandrere, 33 prosent arbeidsinnvandrere, 20 prosent flyktninger og 10 prosent studenter, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram mandag.

Til sammen har 157.000 flyktninger fått opphold i Norge siden 1990. Antallet ble nær doblet fra 2014 til 2016, mye på grunn av tilstrømmingen fra Syria.

De største flyktninggruppene er fra Somalia, Eritrea, Syria og Irak. Seks av ti flyktninger som kommer til Norge, er menn, og to av tre flyktninger var under 30 år da de innvandret.

De største gruppene av innvandrere fra land utenfor Norden er fra Polen, Litauen, Tyskland, Somalia og Filippinene.

Siden 2011 har arbeidsinnvandringen falt, men den er fortsatt betydelig, ifølge SSB. Det har kommet klart flest polske arbeidsinnvandrere og nest flest fra Litauen, men arbeidsinnvandrere blir sjeldnere boende i Norge enn det flyktninger og familieinnvandrere gjør.

Ved årsskiftet hadde én av seks innbyggere i Norge innvandringsbakgrunn, og knapt halvparten har bakgrunn fra Asia eller Afrika.

(©NTB)