16. november 2017 16:28

Neste uke skal Høyesterett ta stilling til om tapt arbeidsfortjeneste ikke skal erstattes for personer som selger seksuelle tjenester.

To av mennene anket det sivile kravet til Høyesterett, som skal behandle saken 23. november.

Fram til lovforbudet mot kjøp av seksuelle tjenester trådte i kraft 1. januar 2009, var det en sikker rett at slik tapt inntekt hadde vern, skriver nettsiden. Høyesterett skal nå ta stilling til om forbudet har endret det, slik en dom i lagmannsretten fra 2010 kom fram til. Da ble det blant annet vist til en dom fra 1946.

– Denne side vil anføre at den rettsanvendelse som lagmannsretten i (2010-dommen) legger til grunn, er uriktig, sier advokat Karoline Henriksen i sitt sluttinnlegg. Hun har saken for de prostituerte kvinnene.

– Det taler mot erstatningsrettslig vern (…) at kravet springer ut av en samfunnsskadelig og uønsket virksomhet. (…) Det taler også imot vern at prostitusjon er uløselig knyttet til svart økonomi og kriminelle strukturer i samfunnet, skriver advokat Øystein Storrvik, som har saken i Høyesterett for de domfelte, i sitt sluttinnlegg.

(©NTB)