22. november 2017 18:31

Nær dobling av antall kvoteflyktninger

Høyre og Frp foreslo at Norge skulle ta imot 1.120 kvoteflyktninger neste år,  men KrF og Venstre fikk økt tallet med 1.000 personer til 2.120, melder NRK.

Dette er noe lavere enn antallet Norge har tatt imot de to siste årene, men høyt sammenlignet med tidligere år.

En oversikt NTB fikk fra Justisdepartementet tidligere i år, viser at det kom 1.620 kvoteflyktninger i 2014, 2.620 i 2015 og 3.120 hvert av de to påfølgende årene.

Mellom 2000 og 2010 kom det om lag 1.000 kvoteflyktninger, eller overføringsflyktninger som er den formelle termen, til Norge årlig.

Overføringsflyktninger velges ut etter et organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs høykommissær. Overføringsflyktninger skiller seg fra asylsøkere ved at de har fått saken sin behandlet og blitt anerkjent som flyktning av FNs høykommissær for flyktninger allerede før de kommer til Norge.