5. juni 2017 17:21

Nå kan du søke på 22. juli-minnestipend

Kjenner du noen ungdommer eller ungdomsorganisasjoner som utmerker seg med samfunnsengasjement eller politisk aktivitet?

Da kan du nominere dem til Trondheim kommunes minnestipend etter 22.juli.

Stipendet deles ut i forbindelse med minnemarkeringen i Tordenskioldsparken lørdag 22.juli, og fristen for å søke eller nominere er fredag 23.juni, skriver Trondheim kommune på sine nettsider.

Her kan du også lese mer om minnestipendet og hvordan du søker.

Søkeren eller den nominerte må være registrert bosatt i Trondheim kommune, eller ha sin opprinnelse i kommunen. Alle som bor i Trondheim kommune har muligheten til å nominere en kandidat, eller søke selv.

Stipendet er på kr 15 000,- og gis til en ungdom mellom 13 og 25 år, eller en ungdomsorganisasjon i landsdelen. Formålet er å styrke og stimulere det demokratiske engasjementet blant ungdom.

I fjor var det Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, som fikk stipendet.

Stipendet  skal brukes til å videreutvikle arbeidet de driver med.  Midlene skal gå til prosjekter/tiltak for ungdom, demokrati, toleranse og ytringsfrihet.