22. mars 2017 10:35

Nå bruker Trondheim kommune GPS på senile

Trondheim kommune har utviklet en ny tjeneste som bruker lokaliseringsteknologi og GPS. Målgruppa er personer med orienteringsvansker som bor i eget hjem, går det frem av en pressemelding.

Lokaliseringstjenesten/GPS er utviklet i et samarbeid mellom ansatte med kompetanse på brukergruppen demens, fagverktøy som benyttes, juridisk kompetanse, brukere og pårørende. Målgruppa er personer med demenssykdom eller kognitiv svikt etter andre sykdommer.

Du kan lese mer om lokaliseringstjenesten på hjemmesiden til Velferdsteknologiprogrammet.

Trondheim kommune har etablert et eget program – Velferdsteknologiprogrammet i Trondheim (VPT) – for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi. Hensikten med å utvikle nye tjenester er at innbyggerne skal føle seg trygge og oppleve mestring, enten de er hjemme i egen bolig eller andre steder.