23. november 2019 12:04

Mistanke om listeriabakterier i rakfisk

Mattilsynet har gjort foreløpige funn av listeriabakterier i ett spann med rakfisk fra produsenten Haadem Fisk i Valdres.

Prøver ble sendt til Veterinærinstituttet for analyse etter sykdomsutbrudd, og de foreløpige resultatene gir en sterk mistanke om uakseptable mengder med listeriabakterier i et spesielt parti, skriver Mattilsynet.

Det er særlig gravide, eldre med dårlig helse og personer med nedsatt immunforsvar som bør unngå produkter som kan medføre risiko for listeriasmitte. For de fleste er bakterien ellers sjelden alvorlig.

Det er et parti fra Haadem Fisks Hel rakfisk i spann – 4kg, hvor funnene er gjort i både fisk og lake.

På grunn av mulig helsefare advarer Mattilsynet mot at rakfisk fra parti med lotnummer 924 spises, og produsenten har startet med å trekke produktet tilbake fra markedet. Produktet omsettes i hele landet.

Endelige prøvesvar fra Veterinærinstituttet vil foreligge mandag.

(©NTB)