1. januar 2018 23:15

Minst 199 asylsøkere mistet oppholdstillatelsen i 2017 etter løgn

I 2017 har minst 199 asylsøkere som først har fått oppholdstillatelse i Norge, blitt avslørt i løgn. Det viser tall TV 2 har innhentet.

Politiets utlendingsenhet har opprettet et eget team som jobber med å avsløre personer som har fått oppholdstillatelse i Norge på feil grunnlag – såkalte tilbakekallingssaker.

Politiadvokat Arne Fjellstad i Bergen sier han tror det kan ligge flere slike saker blant de 16.754 asylsøkerne som fikk oppholdstillatelse etter den såkalte flyktningkrisen i 2015.

– Det vil være naivt å tro at det ikke er flere, sier han til TV 2.

Alle de 199 som i år har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt, har tidligere blitt trodd av UDI eller utlendingsnemnda (UNE).

De siste tre årene har 1.880 personer blitt fratatt sin norske oppholdstillatelse, viser tall fra Utlendingsdirektoratet. Minst 437 av disse er tidligere asylsøkere.