20. februar 2017 12:27

Må i fengsel etter trakassering på Facebook

48-åringen la ut krenkende videoer av politifolk og ansatte ved Trondheim tinghus på nettet. Nå har lagmannsretten dømt mannen til fengsel i to år og åtte måneder for krenkende oppførsel.

Det hele startet da mannen og hans familie skulle kastes ut av boligen sin 48-åringen nektet å forlate boligen og oppførte seg på en sånn måte at namsmannen måtte gi opp å kaste ut familien av hensyn til barna som var involvert, skriver NRK Trøndelag. 

Tvangsutkastelsen blir likevel gjennomført to dager senere og familien blir plassert i en erstatningsbolig.

Utkastelsen fører til at 48-åringen begynner å plage og trakassere en rekke mennesker som på en eller annen måte har med utkastelsen å gjøre. Også ansatte ved Trondheim tinghus får gjennomgå. Han oppsøker tinghuset flere ganger og filmer ansatte som jobber i ekspedisjonen.

«Gjennom sine handlinger har tiltalte systematisk forsøkt å få flere av aktørene til ikke å utføre de pliktene de var satt til, hvilket har forsinket tvangsprosessene i betydelig grad», skriver lagmannsretten i sin dom. 

Dommen er anket til Høysterett.