25. november 2019 11:47

Lokalaviser skriver nesten aldri om religion

Bare 1 prosent av artiklene i norske lokalaviser som ble undersøkt i en kartlegging, handler om religion og livssyn.

Forskerne bak boken « Blindsoner og mangfold » har kartlagt hvilke saker lokale og regionale aviser skriver om. Forskerne undersøkte 6.500 artikler i 24 aviser fra 2017. Bare 1 prosent av dem handler om religion og livssyn, skriver Dagen.

– Når det gjelder religion og livssyn, tror jeg det handler om at feltet ikke har så høy status. Dessuten tror jeg mange redaksjoner mangler kunnskap. Hvis ingen i redaksjonen har kompetanse på feltet, er det skummelt å dra ut til en menighet eller livssynsorganisasjon og lage en sak, sier redaktør for boken og førsteamanuensis Lisbeth Morlandstø ved Nord universitet til avisen.

Morlandstø sier at flere tidligere studier bekrefter den samme manglende dekningen av religions- og livssynsfeltet.

Undersøkelsen viser også at bare 0,7 prosent av kildene uttaler seg på vegne av tros- og livssynssamfunnet.

(©NTB)