6. november 2018 14:44

– Lederlønningene i statlige selskaper er ute av kontroll.

– Når både lederlønninger og styrehonorarer øker mer enn lønnsveksten i samfunnet, så øker forskjellene mellom folk. Statens godtgjørelser er ute av kontroll, og vi har en regjering som ikke vil stoppe utviklingen, sier Andersen til NTB.

Riksrevisjonens rapport viser at lederlønningene i over halvparten av de undersøkte statlige selskapene har økt vesentlig mer enn den generelle lønnsveksten. Rapporten havner på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Utviklingen ødelegger noe av det beste i det norske samfunnet. Dette et klart signal om at moderasjon bare gjelder for vanlige arbeidsfolk. Fagbevegelsen har i dårlige tider tatt ansvar ved å vise moderasjon. Nå kan hele den norske modellen stå i fare, mener Andersen.

– Statlige selskaper må jo konkurrere om de flinkeste folkene?

– Det er altfor enkelt. Mange av disse jobbene er veldig attraktive og faglig interessante. Og det er få eller ingen av de statlige sjefene som sier at de får denne lønnen fordi de krever det. Spør du dem, sier de at lønnen er styrets ansvar, sier Andersen.

Han mener at det heller ikke går an å sammenligne med lønnsnivået for ledere i andre land.

– Det blir som for fotballspillere. Skal du være god i Norge, må du akseptere norsk lønnsnivå. Ønsker du et utenlandsk lønnsnivå så får du dra til utlandet.

(©NTB)