20. desember 2017 08:40

Lærer fikk besøksforbud og ble sparket

En lærer i Sogn og Fjordane ble ilagt besøksforbud og fikk sparken etter å ha truet rektor. Nå har han tapt søksmålet om få tilbake jobben.

Mannen, som var lærer på en videregående skole, ble opplevd som så truende at politiet ga ham besøksforbud både overfor rektor og skolen. Det ble også satt i verk sikkerhetstiltak ved skolen, melder NRK.

Konflikten toppet seg i februar etter flere klager fra elever, foreldre og kolleger. Dagen før han ble suspendert, sendte læreren elleve tekstmeldinger til rektor. I en av dem skriver han blant annet at «Ingen bestemmer over meg. Jeg vil aldri gi meg, det er umulig å ta meg uten selv å gå til helvete».

Dagen etter kontaktet rektor fylkeskommunen, fordi han opplevde meldingene som truende. Læreren skal også tidligere ha opptrådt truende. I tillegg til besøksforbud og sikkerhetstiltak ble det gjort vedtak om å frata mannen våpen.

I retten hevdet læreren at meldingen ikke ga grunnlag for å sparke ham, men dette var retten uenig i.

Lærerens advokat har ikke villet kommentere saken overfor NRK eller si om den blir anket.

(©NTB)