19. november 2017 22:47

Kvinne dømt for cannabisdyrking

En 46 år gammel kvinne er i Borgarting lagmannsrett dømt til seks år og ni måneders fengsel for oppbevaring av narkotika og cannabisdyrking. 

Kvinnen fra Bærum ble i Oslo tingrett i fjor dømt til sju og et halvt års fengsel for oppbevaring og produksjon av store mengder narkotika. Dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett av begge parter.

Den 46 år gamle kvinnen ble frikjent på to tiltalepunkter: For oppbevaring av 269 gram hasj og for overføring av 500 gram hasj og 200 gram marihuana til en annen person.

Hun ble kjent skyldig i å ha oppbevart 3,1 kilo amfetamin/metamfetamin, 230 gram kokain, 3,5 kilo hasj og 4,8 kilo cannabisplanter, samt for ulovlig oppbevaring og tilvirkning og for å ha overdratt narkotika.

Politiet fant i mai 2014 amfetaminet, kokainet, hasjen og 1,1 kilo cannabisplanter i kvinnens hjem og en mindre mengde cannabisplanter i en bil. På to andre adresser ble det funnet henholdsvis 24 og 56 cannabisplanter.

Hun ble også dømt til inndragelse av over 175.000 kroner, samt inndragning av produksjonsutstyret. I tingretten ble hun dømt til inndragning av rundt 60.000 kroner.

Lagmannsretten reduserte tingrettens straff med ni måneder. Hun får noe strafferabatt fordi ankesaken kom sent opp, men mindre enn det hun kunne ha fått ettersom hun begikk en ny, grov narkotikaovertredelse ett år etter at hun opprinnelig ble siktet for oppbevaring av et betydelig kvantum narkotika.

(©NTB)