16. mars 2017 08:56

Kvikkleire stopper planer om campus-utbygging bak Samfundet

Undersøkelser av grunnen på Fengselstomta bak Samfundet viser at det er «mektige forekomster av kvikkleire», skriver Universitetsavisa idag.

Det samlede senteret for kunst, arkitektur og musikk (KAM) har vært planlagt bygget på Fengselstomta bak Samfundet i NTNUs campusprosjekt.

Det har lenge vært usikkerhet rundt hvor ille kvikkleireproblemene på stedet er. Nå viser det seg at problemene er av så omfattende karakter at det ikke er mulig å bygge der, skriver avisen.