8. februar 2017 10:08

Kundene rømmer til cowboyer i solstudiobransjen

Flere solstudioeiere i Trondheim reagerer kraftig på at enkelte i bransjen tilsynelatende ikke tar kravet om alderskontroll på alvor:

– Min nærmeste konkurrent har ikke alderskontroll, og kunder forteller at de heller drar dit for å slippe registreringen, sier en oppgitt Lars C. Ottesen ved Nardo sol og velvære, til Adresseavisen.

Fra 1. januar ble det lovpålagt med en form for alderskontroll for de som driver solstudio.

I Trondheim kommune er det Miljøenheten som fører tilsyn med solstudioene:

– Vi har vært på uanmeldte tilsyn, og har i de fleste tilfeller ikke truffet eier på tilsynet. Forvaltningsloven stiller krav om at eier skal varsles før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg. Dette gjelder både vedtak om retting og vedtak om eventuell tvangsmulkt.  Vi sender derfor først ut tilsynsrapport. Vanligvis sendes pålegg om retting cirka tre uker etter tilsynsrapporten, med cirka tre ukers frist for retting og tilbakemelding, sier rådgiver Elin Grønvold Aunet i Trondheim kommune, til Adresseavisen.