9. mai 2017 11:55

Kulturstipend Ramallah for 2017 tildeles lysdesigner Eivind Myren ved Trøndelag Teater

Kunst- og kulturstipendet er på kr 50 000 og det forutsettes at stipendet skal brukes til å styrke det kunstfaglige og kulturelle samarbeidet mellom Trondheim og Ramallah, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

Årets Ramallah-stipend ble idag morges tildelt lysdesigner Eivind Myren ved Trøndelag Teater.

Lysdesigner Eivind Myren tildeles Trondheim Kommunes kulturstipend Ramallah for 2017. Foto: Carl-Erik Eriksson, Kommunikasjonsenheten, Trondheim Kommune

Utdelingen skjedde på Rådhuset, og rådmannen la i sin tildeling vekt på at Eivind Myren har et konkret prosjekt med tydelig mål og aktivitet, og med en realistisk plan for gjennomføring.

–Han har etablert kontakt med Ashtar Theatre i Ramallah, og de har et felles ønske om å utvikle et samarbeid knyttet til lysdesign som fagområde og kunstnerisk uttrykk, sier kommunikasjonsrådgiver Rolf Ivar Stensli i Trondheim Kommune.

Myren er lysdesigner med 20 års erfaring fra institusjonsteater og ulike frilansoppdrag.

–Gjennom Kulturstipend Ramallah er det etablert et godt samarbeid mellom kunst- og kulturmiljøene i Trondheim og vår vennskapsby Ramallah, sier kommunikasjonsrådgiver Rolf Ivar Stensli i Trondheim Kommune.

Han har vært fast ansatt som lysdesigner ved Trøndelag Teater siden 2006, og har også gjestet Riksteatret, Oslo Nye Teater, Hålogaland Teater, Nord-Trøndelag Teater og Sogn og Fjordane teater.

Myren har også hatt en rekke oppdrag som lysdesigner for konserter, show og utendørs spel, blant annet Elden, Den siste viking og Slaget på Stiklestad.

–Gjennom Kulturstipend Ramallah er det etablert et godt samarbeid mellom kunst- og kulturmiljøene i Trondheim og vår vennskapsby Ramallah, sier kommunikasjonsrådgiver Rolf Ivar Stensli i Trondheim Kommune.

Ashtar Theatre ble etablert i 1991 av to palestinske skuespillere. I tillegg til profesjonelt teater, driver de en utdanning og teatertrening rettet mot barn og unge i Palestina, og jobber aktivt for demokratibygging i Palestina.

Teatret har i flere år samarbeidet med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Charlottenlund videregående skole om utveksling av elever. Teatret har vært på turne gjennom Den kulturelle skolesekken i fylkeskommunen og spilt flere forestillinger i Trondheim. Siste besøk i Trondheim var da teatret gjestet ISFiT, den internasjonale studentfestivalen i Trondheim, med forestillingen “Syrian Monologues” i februar 2017.

Eivind Myren ønsker å bruke stipendet til å holde masterclass og workshop i lys og lysdesign for de unge elevene ved Ashtar Theatre i samarbeid med teatret.

Det kan gi muligheter til å utvikle et samarbeid med en teaterteknisk skole ved Betlehem, heter det i pressemeldingen.

Kommunen mottok tre søknader om stipend for 2017.  Søknadene ble behandlet av rådmannen, i samarbeid med Vennskapsforeningen Trondheim – Ramallah ved Venke Aarethun, skriver Trondheim Kommune i en pressemelding.