16. september 2017 13:27

Kripos: Kraftig økning av barn som voldtar barn

 Antallet anmeldte voldtekter der barn skal ha voldtatt andre barn, øker kraftig ifølge Kripos. I 2016 var det 56 prosent flere anmeldelser enn året før.

Antall anmeldelser fra 2016 av voldtekter der barn skal ha voldtatt andre barn, er dessuten 60 prosent høyere enn det som har vært gjennomsnittet fra 2012 til 2015.

Seksjonsleder for voldtektsseksjonen i Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, sier det er bekymringsfull at det er så mange anmeldelser, men det er uklart hvorfor økningen er så stor.

– Vi håper det er mørketallene som er avdekket og at det har blitt lettere å gå til politiet enn at det er flere reelle voldtekter, men det er det vanskelig å si noe om, sier hun til NTB.

Flere gutter anmeldes

Kripos har gått gjennom 225 voldtektsanmeldelser der mindreårige skal ha voldtatt andre barn under 14 år. Av de anmeldte ungdommene i utvalget var det kun fire jenter.

Andelen gutter som er anmeldt utgjør dermed 98 prosent av tilfellene. 31 prosent av de anmeldte var under den strafferettslige lavalder på 15 år på gjerningstidspunktet, og de yngste anmeldte er åtte år.

Den fornærmede har i 205 av sakene vært en jente, men i tilfellene der det er en vesentlig aldersforskjell (fire år eller mer) mellom fornærmede og utøver, er den utsatte er oftere gutt (30 prosent av tilfellene) og oftere i slekt med overgriperen (55 prosent).

Ofte bekjente

I de fleste tilfellene (33 prosent) har den anmeldte og den fornærmede vært bekjente, og i 20 prosent av tilfellene har den anmeldte voldtekten funnet sted på en fest. I 15 prosent av alle sakene i rapporten er gjerningspersonen og den fornærmede i familie.

Grosberghaugen mener større åpenhet om at barn kan begå overgrep er viktig for å forhindre at dette skjer.

– Vi har lover og forskrifter for fornærmede, men ikke noe for unge mistenkte. Vi jobber for at det skal bli en bedre håndtering av disse. For eksempel kan man gjennomføre avhør på barnehus, sier hun.

Mange saker henlegges

60 prosent av sakene som var avgjorte da rapporten ble skrevet, endte med henleggelse.

– Disse sakene er vanskelige, også når det er voksne som anmelder. Ofte er det ord mot ord, og det tar gjerne lang tid før man anmelder sånn at det er vanskelig å sikre nødvendige spor.

Grosberghaugen oppfordrer til å anmelde så rask som mulig dersom man blir utsatt for et overgrep.

– Når det først har skjedd er det viktig at politiet får kjennskap til det for å kunne ta hånd om det. Ikke hold på hemmeligheter, men fortell det til oss, til venner, foreldre eller til skolen, oppfordrer hun.

(©NTB)