27. februar 2017 15:58

Kosmorama: Tre nominerte til NTNUs filmpris

NTNU Filmpris er et samarbeid mellom Kosmorama – som starter i neste uke – og NTNU.

De tre som i år er nominert er alle filmarbeidere som har sitt daglige virke i Trondheim og Trøndelag og i juryens begrunnelse legges det vekt på deres betydning for filmmiljøet i byen og regionen.

Christian Falck er en av de mest markante og betydningsfulle dokumentarfilmskapere i regionen. Gjennom selskapet Gammaglimt AS har hans filmer de senere årene gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Falcks arbeid preges av internasjonale ambisjoner, som etterhvert også har blitt realisert.

Falck var i fjor aktuell med filmen Blackhearts under Kosmorama. Filmen har i ettertid fått god distribusjon både nasjonalt og internasjonalt. I år er Falck blant annet aktuell med filmen Golden Dawn Girls, som er et samarbeid med Faction Film, og som dermed følger opp den store suksessen fra samarbeidet om Opprørske oldemødre.

Christian Falck er en svært aktiv filmprodusent, og i tillegg til egne produksjoner er han også involvert som co-produsent på internasjonale produksjoner, senest den iranske Braving the waves. Falck fremstår som en svært entusiastisk filmskaper som i tillegg villig deler av sin produsentkunnskap med regionens øvrige filmmiljø.

Mali Finborud Nøren markerte seg i 2016 som en spennende regissør med dokumentarfilmen Mammas Drøm. Filmen hadde premiere under Kosmorama, og ble etter dette også vist på NRK. Mammas Drøm har i løpet av det siste året fått mye positiv mediaoppmerksomhet. Nøren har sin utdannelse fra dokumentarfilmlinjen ved Høgskolen i Volda, og har etter endt utdannelse i 1999 vært delaktig i en rekke suksessfulle dokumentarprosjekter både for fjernsyn og film. Hun har gjennom disse prosjektene opparbeidet seg  erfaring både som regissør og produsent.

Nøren tar i år steget over i fiksjonsfilmen med produksjonen 7 ways to leave your lover i tillegg til å jobbe videre med dokumentarprosjekter.

Hun spiller en aktiv rolle i regionens filmmiljø og er en initiativtager til tverrfaglig samarbeid inne forskjellige felt av kulturlivet i Trondheim og regionen for øvrig.

Anders Teigen har i løpet av de siste årene markert seg som en av Europas fremste dokumentarfilmklippere. Han ble utdannet fra Den Norske filmskolen i 2000, og driver i dag selskapet Giljotin AS i Trondheim.

Teigen har hvert år de senere årene vært representert med filmer ved IDFA, som er Europas største dokumentarfilmfestival. Han er i år aktuell med filmen Ishavsblod – de siste selfangerne som vises under Kosmorama. I fjor ble Teigen nominert til den svenske Guldbaggen for filmen My life my lesson, så vel som Kanonprisen for filmen Søsken til evig tid. Teigen har, i tillegg til å være klipper, også erfaring som samprodusent med den svenske produsenten Oscar Hedin.

Da Anders Teigen flyttet til Trondheim i 2010, tok han initiativ til et postproduksjonsnettverk for å heve kompetansen og har gjennom dette hatt en betydelig innflytelse på bedret samhandling mellom aktørene i regionen.

Gjennom sitt høye faglige og kunstneriske nivå har Teigen trukket flere større produksjoner til regionen, noe som igjen har ført til jobb for mange flere enn ham selv.

Prisen vil bli delt ut under åpningsseremonien til Kosmorama tirsdag 7. mars kl. 20.00.