19. februar 2017 16:45

Klesbutikk legger ned etter 25 år i Midtbyen

Daglig leder Berit Aadland Senneseth i Svein Aadland AS sier at de avvikler fordi leiekontrakten med Olavskvartalet i Trondheim gikk ut i januar.

– Butikkene fases ut etter hvert som kontraktene går ut. Det har blitt stadig mindre trafikk av folk her, og det har gått ut over omsetningen, sier Senneseth, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Hun sier til avisa at usikkerheten som har vært i flere år om hva som skal skje med Olavskvartalet, har ført til færre kunder:

– Det har vært skrevet mye i media om det, og det har blitt stillere i senteret. Kundene får også med seg dette, og tenker at det ikke er drift lenger, sier Senneseth, som håper å fortsatt ha kunder i Trondheim via nettbutikken deguy.no.