17. januar 2018 14:14

Klart for landets første eldreminister 

NTB-Anne Marjatta Gøystdal

Utnevnelsen av en egen eldreminister blir møtt med et skuldertrekk av opposisjonen og kommunene.

Fremskrittspartiet har lenge ivret for at ansvaret knyttet til eldrepolitikk skal få en egen statsrådspost. Nå er etter alt å dømme Frps Åse Michaelsen klar for å ta fatt som landets første eldreminister.

– Jeg tror ikke det har så stor betydning, jeg er redd det blir et underbruk under Bent Høie. Men, for all del, vi skal være positive, sier Senterpartiets Kjersti Toppe

-Det kan lett bli et kommunikasjonsgrep heller enn reell politikk, mener Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol.

– Jeg er likegyldig til at det opprettes en egen statsrådspost. Det er politikken som er viktig, ikke stolleken, kommenterer SVs Nicholas Wilkinson.

Etterlengtet hos KrF

Bare hos KrF møter regjeringen kun go’ord om den nye statsrådsposten. Partileder Knut Arild Hareide understreker at partiet lenge har ønsket seg en egen eldreminister.

-Dersom det er riktig at dette kommer på plass nå, er det noe vi gleder oss over, sier han.

En av de fremste oppgavene for den nye statsråden, blir å gå løs på regjeringens eldrereform. Stortingsmeldingen «Leve hele livet» er varslet til våren, med iverksettelse neste år.

Det vil handle om grunnleggende ting som oftest svikter i tilbudet til eldre, som mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Reformen ser også på hvordan man skal løse den store variasjonen i tilbud man ser mellom kommunene.

Ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er de avventende, men spente på hva den nye organiseringen i regjeringen fører med seg. Forskningssjef Geir Selbæk sier det blir interessant å se hvilken avgrensning det blir mot helsefeltet for øvrig.

– Spørsmålet er om man klarer å få en overgripende betydning, at man ser feltet på tvers av flere departement. Vi må se alderdom i et livsløpsperspektiv, sier Selbæk.

Utvider statlig prøveprosjekt

Kommuneorganisasjonen KS vil ikke ha noen sterke meninger om det er et klokt grep eller ikke å opprette en egen ministerpost.

– Rammebetingelsene til kommunene er jo uendret. Det er det som er virkelig betyr noe, sier områdedirektør Helge Eide.

Etter at Jeløy-erklæringen ble lagt fram, fremhevet Frp som en av sine viktigste seiere at prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester skal utvides – både i tid og i antall kommuner.

Prøveprosjektet har imidlertid fått svært liten oppslutning. Opprinnelig skulle 18 kommuner være med på forsøket, men det endte med at bare seks kommuner deltok.

KS mener det er et uttrykk for at statlig styringsiver på politisk nivå er «i høyeste laget».

– Vi er nok veldig kritisk til å tro at forsøket kan bli modell for en fremtidig, permanent finansieringsordning. Jeg tror ikke det er mye å hente derfra, sier Eide.

Utfordringer til fersk minister

Gjennomføringen av eldrereformen blir den nye statsrådens viktigste oppgave framover, mener Eide.

Sp mener Michaelsens første oppgave må bli å snakke med helseminister Bent Høie og «sørge for at nedbygging av sykehusplasser stanses».

Ap trekker fram gode dagaktiviteter – både for den økende gruppen med demente og generelt, og sikre at botilbud bygges tilstrekkelig ut for dem som er avhengig av heldøgns pleie. SVs utfordring til eldreministeren er å sørge for nok folk i eldreomsorgen, blant annet ved at det vektlegges hele stillingsprosenter.

(©NTB)