30. august 2018 16:53

Klagestorm mot NRK for manglende dekning av bilbranner i Sverige

Kringkastingsrådet har fått inn 140 klager på det klagerne mener er NRKs manglende dekning av bilbrannene i Sverige.

I forkant av Kringkastingsrådets første møte for høsten neste torsdag har det kommet inn 485 henvendelser fra publikum. 28 prosent av sakene er fra klagere som mener NRK ikke dekket bilbrannene i Sverige godt nok.

«Synes det er merklig at 80 bilbranner og andre nyheter er noe jeg leser på Facebook og ikke nyhetene», skriver en av klagerne.

Nærmere 100 biler ble påtent og vandalisert i byer som Göteborg, Trollhättan, Stockholm og Uppsala natt til 14. august, i det svensk politi har omtalt som bilbranner som ble koordinert på sosiale medier.

Konstituert nyhetsdirektør i NRK, Marius Tetlie, forteller at han ikke kjenner seg igjen i manglende nyhetsdekning av bilbrannene i Sverige i august.

– Bilbrannene 14. august ble definert som en hovedsak for NRK Nyheter den dagen. På morgenen hadde vi saken på topp på radio og nett, og det var fyldig dekning på TV. Vi sendte tre medarbeidere fra Oslo til Sverige i forbindelse med denne nyheten. De laget reportasjer og rapporterte fortløpende til alle våre flater, skriver han i en epost til Medier24.

56 andre klager er rettet mot NRK Satiriks, som i et innslag omtalte Merete Hodne som «nazi-frisør».

Hodne ble dømt for å avvise Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab. I denne saken ble Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven. Saken gikk helt til Høyesterett. Revygruppa Løgnaslaget ble i Stavanger tingrett frifunnet for å ha omtalt Hodne som «nazifrisør» i en sang.