9. februar 2017 08:46

Kirkegata på Møllenberg kan bli sykkelgate

Det er Trondheim kommune som har søkt Veidirektoratet om å gjennomføre et pilotprosjekt:

– I en sykkelgate blir syklistene prioritert og bilistene kjører på syklistenes premisser. Det vil være ny skilting og oppmerking, sier prosjektleder i Vegdirektoratet, Tonje Loftsgarden, til Adresseavisen. 

Sykkelgate innebærer at farten blir redusert for biltrafikk og at det blir sykkelsone-skilt.

– Det vil være mulig å kjøre i en sykkelgate, noen få biler må kunne kjøre der. Vi må se nærmere på hvordan vi skal løse det i kryssene, sier Loftsgarden.