6. november 2017 19:33

Kinesisk selskap fikk omstridt brokontrakt i Nord-Trøndelag

Det kinesiske selskapet Sichuan Road & Bridge Group (SRBG) skal bygge den nye broen over Beitstadsundet mellom Steinkjer og Verran.

– Vi er i dag blitt informert i brev fra Statens vegvesen om at de tildeler Sichuan Road & Bridge Group, SRBG, oppdraget med å bygge Beitstadsundbrua i Nord-Trøndelag, sier Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for SRBG i Norge i en pressemelding.

Den planlagte broen er 580 meter lang, og kineserne har tilbudt seg å bygge prosjektet for 277 millioner kroner.

– Vi er svært glade og vil nå avvente klagefristen som løper fram til 16. november, sier Tsetsis.

Han sier selskapet er verdensledende innen brobygging.

– SRBG har tatt mål av seg å bli en ledende aktør innen brobygging i Norge og er allerede godt i gang med å bygge den 1.533 meter lange Hålogalandsbrua i Nordland på oppdrag fra Statens vegvesen, sier Lu Wei, som er prosjektdirektør i selskapet i Norge.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsket opprinnelig å utestenge det kinesiske selskapet fra anbudskonkurransen. Fylkesrådet videresendte imidlertid saken til nye Trøndelag, der saken ble behandlet i fylkesutvalget tirsdag. Enden på visa ble at fylkespolitikerne i nye Trøndelag reverserte det fylkesrådet i gamle Nord-Trøndelag innstilte på. SV var det eneste partiet som stemte mot rådmannens innstilling om å la det kinesiske selskapet levere anbud.

SRBG leverte det laveste anbudet til Statens vegvesen med en tilbudssum på snaut 277 millioner kroner. Det er 41 millioner kroner lavere enn tilbudet fra PNC Norge AS og nærmere 61 millioner kroner lavere enn anbudet fra Skanska Norge, ifølge SRBG.

Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen sier at kontrakten signeres når klagefristen er gått ut 16. november.

– Signering av kontrakt skjer etter at klagefristen er gått ut og vi har vurdert eventuelle klager, opplyser Brønstad.