31. august 2017 20:03

Justisministeren vil ha fotlenke på overgrepsanmeldte

For å unngå mer vold i nære relasjoner, vil justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at menn som er anmeldt, men ikke dømt, for vold, skal gå med fotlenke.

Statsråden vil bruke den omvendte voldsalarmen i «åpenbare saker» for å få bukt med en rapportert økning i saker som handler om vold i nære relasjoner, skriver VG.

Amundsen forteller at forslaget kommer til å bli utredet, men at det vil kreve en lovendring å kunne kreve at en anmeldt person får fotlenke før vedkommende er dømt. En eventuell lovendring vil altså ikke gjelde alle, men kun i åpenbare tilfeller hvor bevissituasjonen i skyldspørsmålet fremstår som åpenbar, og gjentakelsesfare vurderes som stor.

– Vi har et handlingsrom her som vi ikke bruker i dag, og det er et problem. Jeg mener det er rom for en slik ordning i menneskerettighetene, da mener jeg det må brukes, sier Amundsen til avisen.

Medlem av justiskomiteen for Arbeiderpartiet, Lene Vågslid, mener forslaget kan være et godt alternativ til varetekt. Vilde Svendsrud i Jussbuss mener det strider mot menneskerettighetene å straffe noen før de er dømt.

(©NTB)