7. september 2017 07:56

Islamsk Råd kalles inn på teppet – kan miste millionstøtte

Kulturdepartementet møter Islamsk Råd Norge og generalsekretær Mehtab Afsar torsdag. Både statsstøtten og rådets halalinntekter står i fare.

Det har vært mye uenigheter rundt og i Islamsk Råd Norge (IRN) det siste året, og før sommeren bestemte departementet å fryse statsstøtten til rådet. Mandag varslet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at de vurderer å avslutte samarbeidet med rådet som følge av dårlig kommunikasjon og mangel på tillit.

– Forholdene STLs ledelse tar opp, tar vi alvorlig. De vil inngå i departementets beslutningsgrunnlag, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) til Dagsavisen.

Om IRN mister statsstøtten, utgjør det ifølge avisen 1,3 millioner kroner hvert år. Denne støtten utgjør et lite beløp sammenlignet med inntektene organisasjonen får fra halal-sertifiseringsordningen de driver i samarbeid med Nortura. I 2016 hadde rådet 2,7 millioner kroner i inntekter fra denne forretningen, ifølge årsregnskapet avisen har fått innsyn i.

Også Nortura vurderer å avvikle samarbeidet med rådet ettersom de «ikke er tjent med et samarbeid med noen som ikke har tillit fra storsamfunnet».

– Vi har ikke rukket å avholde møtet enda, opplyser kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen i Nortura til Dagsavisen.