30. oktober 2017 12:22

Idag lanseres Blå sløyfe

Hvert år dør over 1 000 menn i Norge av prostatakreft.

– Bare i løpet av november mister vi 90 menn, tre hver dag. Det plasserer oss i Europatoppen i antall dødsfall, skriver Kreftforeningen i en pressemelding på sine nettsider.

Derfor lanserer Kreftforeningen i dag sin nye aksjon «Blå sløyfe»  – en informasjons- og innsamlingsaksjon som skal foregå i november hvert år.

Aksjonen har flere formål, blant annet å skaffe midler til mer forskning på prostatakreft.

– Det overordnede målet med aksjonen er både å spre informasjon og øke kunnskapen om prostatakreft, men også å vise at vi bryr oss om dem som har eller hatt hatt prostatakreft, og deres pårørende, heter det i pressemeldingen.

Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid – en sykdom som er vanskelig å oppdage i tidlig fase.

Blå sløyfe arrangeres i år for første gang i Norge, og pengene fra årets aksjon vil gå til mer forskning knyttet til prostatakreft.