9. februar 2017 14:05

Høyt sykefravær i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge vil jobbe for å få ned sykefraværet. På et styremøte i dag ble det presentert tall som viser at nesten 2000 ansatte er borte fra jobb hver dag. Det tilsvarer et fravær på rundt 8,9 prosent, melder NRK.