14. februar 2017 10:03

Høyre-politiker truer med stans i campus-utbygging om ikke NTNU blir mer lydhør

Om NTNU-ledelsen ikke hører bedre etter hva kommunen vil, risikerer man at byggeprosjektet blir stanset, sier kommunalråd for Høyre Berit Tiller, til Universitetsavisa. 

Tiller er kanskje den kommunepolitikeren som har tatt klarest til orde for at NTNU må gå inn for en samlet løsning, som fører til at universitetet er mye tettere integrert i bysentrumet enn hva NTNU-rektor Gunnar Bovim ønsker. Han vil ha et universitet med tyngdepunktet i og omkring Gløshaugen ned mot Elgesetergate og Øya.

Tiller er kritisk til prosessen ledelsen ved NTNU har kjørt i denne saken.

– Politikerne har kommet med klare signaler som ikke er blitt tatt hensyn til, i hvert fall ikke før i den aller siste tida. Nå inviterer Bovim til debatt. Da må han forvente at en del av de innspillene som kommer blir tatt imot og reflektert rundt og ikke bare avvist. For så langt har jeg ikke følt at vi er blitt lyttet til. Verken våre klare signaler om å bevare parken eller ønsket om en større tilstedeværelse i midtbyen er blitt tatt hensyn til, sier hun til avisa.