4. september 2017 14:08

Høyre fikk bot på 200.000 – utstedte fiktive fakturaer til givere

Bærum Høyre skrev ut fiktive fakturaer for å få gaver til partiet til å se ut som betaling for annonsekjøp. Nå har lokallaget fått 200.000 kroner i bot.

– Bærum Høyre har gjort feil, og det er en erkjennelse vi har stått i. Vi har vedtatt forelegget selv om vi synes boten er høy, sier Bærum Høyres leder Siw Wikan til Budstikka.

Hun bekrefter at statsadvokaten har ilagt lokallaget en bot på 200.000 kroner etter at det ble sendt ut sju fiktive fakturaer til partiets støttespillere. Fakturaene etterlot inntrykk av at støttespillerne hadde kjøpt annonser av Høyres lokallag. Men innbetalingene var i realiteten rene gaver og partistøtte, slik lokalavisen har avslørt.

– Boten ble vedtatt 4. august i år, bekrefter Wikan.

Fakturabeløpet var påplusset merverdiavgift, selv om pengegaver ikke er momspliktig. Momsen som ble plusset på gavene ble i tre tilfeller ikke betalt videre til skattemyndighetene, slik de skulle.

Etter at momssaken kom opp, sørget Bærum Høyre for å etterbetale innkrevet, men ikke innbetalt moms, hvilket skattemyndighetene og til sjuende og sist påtalemakten mente var å anse for straffbart skattesvik.

(©NTB)