22. mars 2018 19:04

Høyesterett vil ikke inndra hus brukt til dyrking av cannabis

Høyesterett har satt foten ned for at domstolene kan inndra et hus som ble brukt til storstilt produksjon av cannabis i Tromsø.

Bolighuset i Tromsø ble brukt til å dyrke cannabisplanter i stor skala, og fire menn er kjent skyldig og dømt til fengselsstraffer på mellom ett og to år. Retten fant det bevist at mennene hadde dyrket flere kilo cannabis over flere år.

I motsetning til tingretten kom imidlertid lagmannsretten til at deler av huset hvor de narkotiske plantene ble framstilt, skulle inndras som en del av straffen. Dette aksepterte ikke 33-åringen som eier huset. Han anket spørsmålet til Høyesterett.

Onsdag konkluderte landets øverste domstol med at huset, eller verdien på 600.000 kroner, tilsvarende halve huset, ikke kunne inndras som en del av straffen mot 33-åringen.

Det ble aldri fastslått hvor mye cannabis som faktisk ble produsert i huset, som politiet aksjonerte mot i 2014, skrev avisa Nordlys før ankesaken. I tiltalen gikk det fram at to av mennene skulle ha framstilt om lag 80 kilo, mens de to andre skulle ha laget 40 kilo. Et vesentlig bevis under straffesaken var opplysningen om strømforbruket i boligen, som skjøt i være og mer enn doblet seg etter at 33-åringen overtok bygningen i 2011.

Også i 2015 forsøkte påtalemyndigheten å inndra et hus, nemlig hovedkvarteret til motorsykkelklubben Hells Angels på Alnabru i Oslo. Statsadvokatens begrunnelse for inndragning var at huset selv var brukt som verktøy i å kriminalitet, men heller ikke den gang ga Høyesterett påtalemyndigheten medhold i kravet. Både den gang og nå var advokat John Christian Elden som forsvarte den tiltalte.

– Dette er samme problemstilling som for tre år siden. Påtalemyndigheten prøvde på nytt, men tapte igjen, slår advokaten fast.