11. september 2019 09:58

Høyesterett forkastet anke – straffbart å ha befatning med sexdukker i barnestørrelse

Høyesterett forkaster anken til en mann som er dømt for å ha forsøkt å importere en sexdukke i barnestørrelse.

En enstemmig Høyesterett konkluderte med at befatning med sexdukker som fremstiller mindreårige, rammes av straffelovens forbud mot seksualiserte framstillinger av barn.