22. mars 2018 14:26

Historieprofessor får sparken etter slibrige meldinger – klage førte ikke fram

Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtaket fra Universitet i Stavanger om å avskjedige professor Nils Rune Langeland (53).

I november i fjor fant styrets ansettelsesutvalg ved Universitetet i Stavanger (UiS) at det var grunnlag for avskjed av professoren etter flere paragrafer i statsansatteloven. Vedtaket ble påklaget til Kunnskapsdepartementet i desember, og departementet har nå behandlet saken. De konkluderte med å opprettholde vedtaket, melder Khrono.

– Vi tar beslutningen fra Kunnskapsdepartementet til etterretning. Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS, sier UiS-rektor Marit Boyesen.

Vedtaket fra departementet kan ikke påklages.

Langelands advokat ønsker foreløpig ikke å kommentere Kunnskapsdepartementets avgjørelse.

– Vi fikk vedtaket i dag, og har ikke fått sett skikkelig på det. Derfor ønsker jeg ikke på nåværende tidspunkt å kommentere saken, sier Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld til NRK.

I fjor sa Brygfjeld til Stavanger Aftenblad at de mente avskjeden ikke var i samsvar med loven.

– Loven stiller strenge krav i en slik sak. Han må ha begått grove brudd på sin tjenesteplikt, og vi mener at det ikke har skjedd, sa Langelands advokat i desember, etter at klagen var levert.

Avskjedigelsen av historieprofessoren ble vedtatt mot én stemme i universitetets ansettelsesutvalg.

Nils Rune Langeland har vært ansatt ved Universitetet i Stavanger siden 2008. Han ble orientert begynnelsen av oktober i fjor om at universitetet ønsket å avskjedige ham. Fjorårets medieomtale av grove meldinger fra professoren til ulike kvinner, utgjorde kun en del av avskjedssaken.