10. januar 2020 14:05

Hauglie tok selvkritikk i trygdehøringen

NTB-Kristian Skårdalsmo og Bibiana Piene

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) erkjenner at hennes departement burde oppdaget trygdeskandalen tidligere.

– I ettertid ser jeg at flere spørsmål burde vært stilt på et tidligere tidspunkt, sa hun i Stortingets åpne høring om saken fredag.

Statsråden sa at det i opprydningen er naturlig å begynne med hennes eget departement, som har det overordnede ansvaret.

– Det er åpenbart at departementet ikke kan være fornøyd, sa Hauglie.

– Som statsråd tar jeg ansvar for mitt departement for den perioden jeg har vært statsråd, forklarte hun.

– Sammensatt svar

Hauglie fremholdt at et sentralt spørsmål i saken er hvorfor artikkel 21 er blitt fortolket feil i så mange år.

– Svaret er sammensatt, konstaterte hun.

– Vi må spørre oss hvorfor Nav selv ikke fanget opp saken tidligere. Et faktum er at verken Nav eller domstolene fanget opp problemstillingen, sa Hauglie.

Kjernen i saken er at norske myndigheter i en årrekke feiltolket EØS-trygdereglene. Det førte til at anslagsvis 75 uskyldige mennesker ble idømt fengselsstraffer og avkrevd tilbakebetaling av til dels store beløp.

På spørsmål fra saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) om hva hun tenker om sitt eget ansvar, svarte Hauglie:

– Alle som sitter med ansvar i denne saken, tar det på det største alvor.

La om praksis

I februar 2019 fikk Nav beskjed av departementet om å legge om praksis for korttidsopphold. Men ifølge Hauglie fikk hun ingen informasjon fra Nav om den videre prosessen og usikkerheten om EU-forordningen i direktoratet.

– Vi kan ikke se spor av dialog med Nav etter 5. mars 2019. Det har ikke blitt løftet fram at det var usikkerhet om tolkning eller forståelse.

I sin forklaring la Hauglie derfor vekt på at det tok lang tid før hun og departementet ble klar over at problemstillingen kunne omfatte folk som var blitt straffeforfulgt og fengslet for trygdesvindel. Først 13. september ble hun klar over at det kunne være snakk om en rettsanvendelsesfeil.

– Det er jo det som er det ulykksalige i denne saken, sa Hauglie, som erkjenner at Riksadvokaten kunne ha blitt informert på et tidligere tidspunkt.

Innført i 2012

Et kjernepunkt i saken er om alarmen kunne og burde ha gått tidligere enn høsten 2019, da saken ble offentlig kjent. Kontrollkomiteen søker også å finne ut hvordan den mye omtalte forordningen kunne bli innført i første omgang i 2012, uten at det ble stilt flere spørsmål om den norske fortolkningen.

Det siste spørsmålet har ingen av dem som har vært innkalt i høringen, kunnet gi noe godt svar på.

Formelt er det Hauglies redegjørelse til Stortinget om saken 5. november i fjor som nå er til behandling i kontrollkomiteen.

Senere fredag skal også statsminister Erna Solberg (H) forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Tidligere samme dag ble Nav-sjef Sigrun Vågeng utspurt.

(©NTB)