6. november 2019 15:08

Hauglie har fortsatt tillit til Nav-sjefen

– Jeg har full tillit til at Nav tar tak i saken på en god måte, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Hun har fortsatt tillit til Sigrun Vågeng.

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp), sa tirsdag at Nav-sjefen bør gå av, men det er altså ikke Hauglie enig i.

– Jeg har tillit til at Nav løser oppgaven framover. Oppgaven er at vi må komme til bunns i saken, få ivaretatt de som er berørt og finne svar på hvordan dette kunne foregå i så mange år uten at noen har oppdaget det, sier hun til NTB.

– Jeg har fortsatt tillit til Vågeng, bekrefter hun.

Årsaken til Wiborgs mistillit til Nav-sjefen er at direktoratet selv skrev at det ville bli for ressurskrevende å finne ut hvem som var rammet av at reglene var brukt feil. Hauglie vil ikke svare på om hun mener det var en god vurdering.

– Det som er viktig, er at de har konkludert annerledes. Nå setter de alle ressurser inn på å saksbehandle sakene på nytt og finne de som er berørt og bidra til at staten får gjort opp for seg, sier hun.

Følger tett

Hauglie har fått kritikk for ikke å ha reagert raskt nok da hun med egne ord ble klar over alvoret i saken 30. august. Hauglie svarer slik på spørsmål om hun følger etaten hun har ansvar for, tettere nå:

– Jeg er fullt ut informert om hva som skjer, og vi har en tett og løpende dialog.

Vågeng har tidligere sagt at hun har tenkt å sitte til åremålsperioden hennes går ut i oktober neste år, og heller ikke Hauglie har indikert at hun vurderer sin stilling.

– Hva tenker du det gjør med folks rettsoppfatning om en så alvorlig sak ikke får konsekvenser for dem som sitter med ansvar?

– Min oppgave nå er å ivareta de som er berørt, at staten får gjort opp for seg, og at vi kommer til bunns i det som har skjedd. Alt annet får komme i andre rekke, sier statsråden.

Borer i tidslinjen

Hauglie måtte tilbake til Stortinget onsdag for å svare på spørsmål fra Rødts Bjørnar Moxnes, dagen etter at hun redegjorde for de folkevalgte om skandalen. Moxnes var spesielt interessert i hva statsråden foretok seg fra hun med egne ord ble klar over sakens alvor 30. august.

Hauglie ga ikke noen flere opplysninger enn det hun ga i redegjørelsen, men viste til at hun hadde et møte med Nav 13. september.

– Jeg fikk overhodet ikke noe svar. Det mener jeg ikke er tillitvekkende, sier Moxnes til NTB.

(©NTB)