7. september 2017 08:59

Gjeldsveksten uendret i juli: Husholdningene har 3.183 milliarder i gjeld

Veksten i norske husholdningers innenlandsgjeld de siste tolv månedene holdt seg på 6,6 prosent ved utgangen juli – det samme som måneden før.

Husholdningenes samlede innenlandske gjeld var på 3.183 milliarder kroner ved utgangen av juli, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrås kredittindikator.

I sine beregninger bruker SSB også begrepet «publikum» for å måle gjeldsveksten i de institusjonelle sektorene, kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger under ett. I løpet av juli holdt også gjeldsveksten for publikums innenlandske lånegjeld de siste tolv månedene seg på samme nivå som i juni, nemlig 5,7 prosent.

Publikums innenlandsgjeld var 5.329 milliarder kroner ved utgangen av juli.

(©NTB)